Værd at vide 3

Parkering:

Parkering skal foregå på pladserne i enderne af vejen. Af- og pålæsning ud for haverne er tilladt.


Salg af haver:

Der er følgende procedure ved salg af haver:

Sælgeren kontakter formanden. Haven vurderes til max. pris af vore vurderingsmænd.

Formanden kontakter evt. købere på venteliste.

Er der ingen interesserede opslås haven til salg i opslagstavlen og her på hjemmesiden.

Køber skal betale kr. 500,- for medlemskab af foreningen.

Der udfærdiges et endeligt overdragelssedokument og handlen kan finde sted.


Til- og ombygning:

Der skal udfyldes en byggeansøgning, skemaet fås ved henvendelse til formanden, og bestyrelsen skal godkende bebyggelsen inden igangsætning.

Se i øvrigt Herning Kommunes regelsæt under dokumenter.


Toilet:

Toiletter kan benyttes i sommerperioden, når der er åbent for vand.

Nøgle udleveres mod et dispositum kr. 100,- af kasseren.

Toilettet bliver rengjort mandag og fredag

- men forlad altid toilettet som det gerne skal se ud, når man kommer.