Bestyrelse

Formand/kredsbestyrelsesmedlem:
Birthe Rasmussen
tlf.: 51 95 11 78

mail: formanden@herningsholmalle.dk

Kasserer:

Lotte Rosendahl
tlf. 42 42 14 78

mail: lotterosendahl30@gmail.com

have nr. 62

Bestyrelsesmedlem:
Jakob Andersen

tlf.: 23 67 18 47
have nr. 25

Bente Sander

tlf.: 51 88 98 04

have nr. 01

Laila Truelsen

tlf.: 22 74 25 97 

have nr. 59
Suppleant:

Jens Erik Jensen
have nr. 20
Kjartan Oskarson
have nr. 23Praktisk hjælper:

Bente Damsgaard
have nr. 26

Else Birk Petersen

have nr. 32

Morten Thude Krude

have nr. 62Valgt på ekstraordinær generalforsamling

den 24.03.2022 + den 02.06.22