Værd at vide...

Adresse/mail/telefonnr. ændring:

Det er vigtigt, at alle der flytter adresse, mailadresse eller telefonnr. meddeler dette til formanden. Dette skal ske af hensyn til udsendelse af såvel breve, opkrævning samt udsendelse af havebladet fra Kolonihaveforbundet Danmark. Dette skal ske senest 14 dage efter f.eks. flytningen.

 

Beboelse i havehusene:

Kolonihavebebyggelsen må ikke anvendes til helårsbeboelse. Natophold må ikke finde sted i tidsrummet 1. november til 1. april, bortset fra perioden 20. december - 2. januar, i skolernes vinterferie samt påskehelligdagene iflg. Herning Kommunes reglement.

 

Container:

Første weekend i juli og i oktober kommer der containere. Der kommer en container i hver ende af vejen.

 

Folkeregisteradresse:

Man skal have adresse i Herning Kommune for at kunne have en kolonihave.

Ved fraflytning fra kommunen er medlemmet forpligtet til straks at opsige lejemålet.

 

Generalforsamling:

Afholdes hvert år den sidste mandag eller torsdag i januar måned.

 

Havebladet:

Alle modtager Havebladet, da vi er medlemmer af Kolonihaveforbundet.