Vurdering ved salg

Såfremt en have skal sælges skal den iflg. Kolonihaveforbundets regler vurderes af kredsens vurderingsmænd, 1 fra os selv og 2 fra en anden haveforening i Herning.  Alle vurderingsfolk er løbende på kursus i Kolonihaveforbundet.

Næstformanden kontaktes - og sælger sender udfyldt og underskrevet opsigelse - obligatorisk ejererklæring og løsøreliste til formanden som sender disse videre til koordinator. Samtidig indbetales gebyret kr. 1.750,- til vores konto i banken.

Formanden sender beløbet videre til Kredsens konto.

Sælger kontaktes af koordinator om tidspunktet, sælger skal være tilstede ved vurderingen.

Formanden får vurderingen sendt fra Kolonihaveforbundert, når alle 3 vurderingspersoner har godkendt vurderingen og sender den videre til sælger.


Haven må iflg. reglerne ikke sælges over vurderingen. Vurderingspriserne her i området er højere end handelsværdien, da vi skal bruge samme vurderingssatser som i f.eks. København.

 

Det koster kr. 1.750,- at få haven vurderet.

 

Vurderingsfolk:

Mathias Christensen - have nr. 51

Kaj Aage Truelsen - have nr. 59


Valgt på generalforsamlingen den  24. februar 2022.

 

Bestilling af vurdering: Jakob Andersen - tlf. 23 67 18 47  mail. j.a.engholm@gmail.com