Vurdering ved salg

Hvis du/I ønsker at sælge, er det første du/I skal gøre at kontakte kassereren Jakob – og give besked om at huset skal sælges.


Iflg. Kolonihaveforbundets regler skal der foretages en vurdering. I Vestjyllands Kreds er det en kredsvurdering.


Inden Jakob kan bestille vurderingen skal du/I udfylde en opsigelse af haveloddet, en ejererklæring og en løsøreliste – alle skal være underskrevet og sendes/mailes til Jakob. Se underdokumenter her på hjemmesiden, der er alle 3 blanketter.


En vurdering koster kr. 1.750,- som skal indbetales til foreningen – kassereren sender dem videre til Vestjyllands Kreds samtidig med, at han bestiller vurderingen.

Køber er ikke forpligtet til at købe løsøret.


Du/I bliver herefter kontaktet at kredsformand Solveig Andersen og I aftaler et tidspunkt for vurderingen.
Du/I skal være til stede, når de 3 vurderingspersoner kommer.


Når haven er vurderet bliver vurderingen sendt direkte til vores formand, som sender den videre til Jakob, som så sender til jer. Herefter aftaler I en pris for haven med Jakob.  Bemærk prisen må ikke overstige vurderingsprisen.

Når det er gjort kommer haven til salg ude i kassen og på vores hjemmeside. Du/I må gerne selv sætte den til salg på f.eks. facebook. Skulle der være venteliste skal de først kontaktes af Jakob, inden haven sættes til salg.


Vurderingspersoner hos os:
Kjartan Oskarson – have nr. 23
Kaj Aage Truelsen – have nr. 59