Medlemsinformation


Det sker i 2022


24.02 Generalforsamling, udsat fra sidst i januar grundet Corona.


24.03 Ekstra ordinær generalforsamling


April - Vi åbner for vand.


1. maj kl. 10.00 - Flaghejsning.
Vi hejser flaget og drikker vores medbragte kaffe/te i teltet på plænen.
Foreningen giver rundstykker m.m. 


Juni - Sommerfest i telt på plænen.


2. juli -  Havekonsulenten kommer og bedømmer de haver, som er udtaget.


2. - 3. juli - container.

1. - 2. oktober - container.


Sidst i oktober/først i november - vi lukker for vandet - tak for i år.